Почтовые индексы Цунтинский р-н

Поделитесь ссылкой на сайт с друзьями в социальных сетях.

Почтовые индексы Цунтинский р-н Республики Дагестан

Населённый пункт Индекс
Азилта с 368413
Акди с 368414
Асах с 368414
Бежта с 368410
Берих с 368414
Вициятли с 368415
Галатли с 368414
Гарбутли с 368417
Геназох с 368414
Гениятли с 368413
Генух с 368412
Гунзиб с 368417
Гутатли с 368413
Зехида с 368412
Иха с 368414
Ицирах с 368414
Караозек с 368066
Каратюбе с 368066
Качалай с 368066
Кидеро с 368412
Кимятли с 368414
Китлярата с 368415
Китури с 368413
Куйитли с 368413
Махалатли с 368414
Мекали с 368413
Митлуда с 368413
Мокок с 368414
Нахада с 368417
Оцих с 368315
Ретлоб с 368414
Сагада с 368413
Терутли с 368414
Тлядал с 368417
Тляцуда с 368413
Удок с 368414
Халах с 368415
Хамаитли с 368413
Хашархота с 368410
Хебатли с 368414
Хенох с 368413
Хетох с 368413
Хибиятли с 368415
Хора с 368414
Хупри с 368415
Хутрах с 368415
Цебари с 368414
Цехок с 368413
Цицимах с 368415
Цокох с 368414
Чалях с 368414
Чатли с 368414
Шаитли с 368413
Шапих с 368415
Шаури с 368413
Шия с 368414
Эльбок с 368415
www.megastock.ru Атестованный участник системы WM - A8A68E76-7B05-4330-93CD-85837DCDA696